1-تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش مدیریت است و هدف آن آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کارخانه ها ، سازمان ها ، اداره ها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی جهت استفاده از روشهای علمی مدیریت همراه با وظایف و هدفهای گوناگون در سطوح کارشناسی می باشد.

2-طول دوره و شکل نظام :

طول دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 2 سال است که تمامی درس های آن به مدت 4 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد. در این دوره علاوه بر درسهای تئوری بر جنبه های کاربردی درسها تاکید ویژه ای شده است. دانشجویانی که دوره های تحصیلی قبلی آنان غیر مرتبط باشد با توجه به گذراندن دروس کمبود می توانند حداکثر 5 نیمسال تحصیلات خود را به پایان میرسانند.

3-تعداد واحد های درسی :

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی 75 واحد به شرح زیر است

1-دروس عمومی                                                 9 واحد

2-دوس پایه                                                      12 واحد

3-دروس اصلی                                                  15 واحد

4-دروس تخصصی                                             29 واحد

5-دروس اختیاری                                              10 واحد

جمع                                                              75 واحد

4-ضرورت و اهمیت :

آشفتگی و نابسامانی در بسیاری از موسسات صنعتی عموما ناشی از عدم وجود اصول صحیح مدیریت و یا عدم رعایت این اصول می باشد.

آموزش صحیح مدیریت می توانند در شناخت مشکلات اقتصادی و صنعتی مجتمعه و کوشش در رفع آن موثر باشد.

اعمال حاکمیت ضوابط بر روابط در اداره امور صنعتی

5-نقش و توانایی :

شرکت کنندگان در این دوره علاوه بر آشنایی با مسائل نظری مدیریت با کارکرد های این رشته آشنا می شوند.

6-ملاحظات زیست محیطی :

پشتوانه هویت بالندگی ملت ، میراث های طبیعی در کنار میراث های تاریخی و فرهنگی است که منشاء الهام بخش تحول و توسعه و شکوفایی استعدادهای مردم می باشد. حفاظت محیط زیست امروزه رکن اصلی توسعه پایدار است در سال های اخیر با تکیه بر تجربه بشر در در قرن گذشته ، در تمام کشور های توسعه دیافته و کمتر توسعه یافته ملاحظات زیست محیطی مورد توجه مدیران ارشد کشور ها قرار گرفته است تا با مدیریت جامع در مناطق مختلف و ملاحظات مهندسی محیط زیست ، این امانت بزرگ الهی را برای استفاده منطقی همه موجودات زنده از جمله انسان خفظ نماید و از تخریب آن پیشگیری نماید.

7-مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری :

برای آنکه سازمان در محیطی پویا و متحول به فعالیت خود ادامه دهد باید منابع انسانی آن در شرایط پایدار رشد و توسعه قرار گیرند. لذا اگر به انسان بیش از دیگر عوامل توجه شود دستیابی به ارتقاء بهره وری نیز بیشتر خواهد بود زیرا تنها انسان است که با افزایش انگیزه ها می تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقاء دهد.

یکی از وظایف مدیران در فرایند تولید ، هدایت سازمان در جهت نیل به اهداف و تحقق سیاست های برنامه ریزی شده می باشد و میزان موفقیت آنان به روش های جلب و عملکرد کارکنان بستگی دارد ، فرآیند مدیریت و نظریه های نوین دستاورد های تازه ، متوجه بهبود فضای انسانی سازمان ، تامین رضایت فردی و شغلی کارکنان و افزایش کارایی و ارتقاء سطح بهره وری در سازمان می باشد.

مدیریت منابع انسانی به طور مستقیم در چگونگی استفاده از منابع در سازمان دخالت ندارد اما می توانند با طراحی برنامه ها و سیستم هایی در مدیریت منابع و ارتقاء بهره وری در سازمان نقش موثر داشته باشد.

 

 

درباره ما

موسسه آموزش عالی نیکان از سال 1392 از شورای گسترش وزارت علوم مجوز فعالیت اخذ نموده است. زمینه فعالیت موسسه در علوم انسانی و علوم اجتماعی بوده و در 20 رشته مقطع دارای مجوز فعالیت بوده و از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور در قالب با آزمون و بدون آزمون و مقاطع کاردانی ، کارشناس  و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

نشانی :

تاکستان - خیابان امام خمینی (ره) - بعد از خیابان شهید عبادی - نرسیده به بلوار شهید بهشتی - موسسه آموزش عالی نیکان
02835248330-02835248331-02835248332
admin@nikan.ac.ir